Náš disent – oběti nebo odbojáři?

Kurzy, vzdělání, konference

Pozvaní k veřejné debatě přijali novinářka Petruška Šustrová, evangelický farář Miloš Rejchrt, historik Tomáš Bursík a spisovatel Petr Placák.

Moderuje novinář a analytik Jan Macháček.

Pořádá Knihovna Václava Havla.

Termíny