Pantomima Malý princ

Divadlo

Autorské představení inspirované Exupéryho románem, kde však Malý princ řeší i problémy tohoto světa: Je divné spát na ulici a pozorovat hvězdy z chodníku, s idealismem lze zajít na zcestí...
Styl klasické pantomimy je svou poetikou předloze velmi blízký. Je srozumitelný, zároveň umožňuje obohatit snové obrazy o gagy a humor. Představení je absolventskou prací Alexeje Byčka na Katedře pantomimy HAMU.
"Jde o pohled dovnitř člověka, šílenou rvačku romantismu s možnostmi dnešního světa, uplatnění v něm. Malý princ možná řešení problémů nevysloví, ale dá sílu ho hledat."

Představení vzniklo za laskavé podpory Nadace Život Umělce a HAMU v Praze.

Účinkují


Autor a interpret: Alexej Byček
Supervize: Radim Vizváry
Scénografie: Denisa Strmisková

Termíny