Otevření nového multikulturního café-clubu Ottoman Trumpet - Springy fuss

Volný čas, Hudba

V centru Brna vyroste v dubnu nová kavárna spojená s klubem.

 

Otevírací akce nazvaná jarně Springy fuss! nabídne například koncert Ivy Bittové a Beaty Hlavenkové, bubenické duo Emil a Jakub, kreativní světelnou performanci, vernisáž výstavy nebo promítání krátkých filmů.

 

Vše se odehraje ve dnech 15. a 16.4. 2013 v odpoledních až nočních hodinách.

 

V prostorách Hudební fakulty JAMU nastane dlouho očekávaná událost, která spojí příjemné s užitečným: život hudebního klubu s celodenním servisem kavárny s nabídkou od snídaní přes teplá jídla až k dezertům. Umístění v budově městské akademie v bezprostřední blízkosti frekventovaného dopravního a kulturního uzlu "Česká" vytváří z Ottoman Trumpet jedno z nejpohodlnějších brněnských míst pro setkání, kulturní událost i občerstvení.

 

Patrony úvodní akce Springy fuss!, která celý provoz oficiálně zahájí, budou hlavní hvězdy programu – Iva Bittová a Beata Hlavenková. Z hlediska dramaturgického si multikulturní klub klade za cíl návštěvníky zásobovat kvalitní, nepodbízivou nabídkou kultury. Díky nepředimenzované kapacitě si prostor může dovolit programovou rozmanitost bez kompromisů. Vše ve znamení progrese - zvukové umění, experimentální hudba, jazz, volná improvizace, autorská tvorba, výstavy a instalace, design. Kombinací kvality ve třech důležitých oblastech (kultura, profesionálně připravovaná káva, dobré jídlo) si v brněnských podmínkách zajistí zcela jedinečný status.

 

Program vztahující se k novému klubu Ottoman trumpet ale zároveň prostoupí brněnské ulice – bubeníci Emil a Jakub, známí svojí nekonvenční hrou na různé typy domácích potřeb a nádobí, zahrají přímo pod širým nebem v blízkosti ulice Česká a Ondřej Kotrč vytvoří svůj světelný objekt hned před Hudební fakultou JAMU.

 

Termíny