Múzování s Albertem

Pro děti

Múzování s Albertem již tuto sobotu nejen pro děti z Mostu

 

Již tuto sobotu 30. března se uskuteční v Mostě v pořadí již druhé Múzování s Albertem. V rámci Velikonočních jarmarků města Most bude sobotní program zpestřen o zábavnou soutěž a program pro celé rodiny. Do tvorby programu Múzování se zapojila nejen nezisková organizace Múzy dětem, ale také zaměstnanci místních prodejen Albert pod záštitou Nadačního fondu Albert.

 

Pestrý program pro rodiny s dětmi se zapojením dětského domova Most

Celkem na čtyřech stanovištích Alberta, která budou rozmístěna v okolí 1. náměstí, budou pro děti připraveny nejen soutěže, ale také tematické tvořivé dílny. Účastníci si mohou vyzkoušet například žonglování nebo přípravu dobrého a zdravého jídla s lektorkami Zdravé Pětky. Na náměstí bude připraven informační stan Nadačního fondu Albert, ve kterém zájemci obdrží soutěžní kartičky a potřebné informace. Právě zde bude možnost splnit i první soutěžní úkol a seznámit se s netradičním sportem woodkopf. Na soutěžní cestu si budou moci děti vytvořit balónkové zvíře pro štěstí. V obchodním centru Centrál splní děti zadaný úkol vzdělávacího programu Zdravé Pětky. Zážitkem jistě bude netradiční forma malování na obličej.

 

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Oblastní charity Most - Sovička bude k dispozici kromě občerstvení z Alberta také rukodělná dílna, divadelní dílnička pod vedením zkušeného herce a dílna kouzelnická. Tuto Oblastní charitu již tři roky podporuje Nadační fond Albert. Charitativní projekt finanční gramotnosti s názvem „Alberte, pojď si hrát na rodiče“ je určen zejména dětem ze sociálně slabých rodin.

 

Poslední stanoviště v  prostorách Dětského domova Most nabídne žongléra, který děti naučí základy oblíbeného diabola a flower sticky. Chybět nebude ani street dance workshop a skákací hrady pro nejmenší.

Pokud děti absolvují úkoly na všech stanovištích, příjemná odměna je nemine. Program
začíná v 10:00 a trvá až do pozdního odpoledne. Brány soutěžních stanovišť se uzavřou 16:30.

Termíny