Velikonoční bohoslužba

Volný čas

Sváteční bohoslužba s diskusí, kázáním a filmovou projekcí.

 

  9.00 Diskuse ve skupinách nad pašijovým příběhem z Bible
10.30 Výklad biblického velikonočního textu (kázání)
18.00 Film: Umučení Krista

 

Termíny