slavnostní představení nové knihy JUDr. Josefa Holcmana: „Stroj se (ne)zadrhl“

Volný čas
v přednáškovém sále.

Termíny