Hovoranští muzikanti, co děláte?

Volný čas
besedu u cimbálu k 420. výročí obce pořádá Kulturní komise na sokolovně.

Termíny