Pálení čarodějnic

Volný čas
Pořádá Spolek Lidový dům v odpoledních hodinách u rybníka.

Termíny