Mozaika poznání

Volný čas
Výtvarné práce dětí ZŠS, PrŠ a DD Vřesovice. Vernisáž výstavy proběhne 4.4. (ČT) v 16:00 h.

Termíny