Jeden může všechno změnit

Volný čas
přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.

Termíny