Celoevropský význam Cyrilo-Metodějské mise na Moravu

Volný čas
pořádá knihovna společně s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií. P. ThDr. Ing. Pavel Kopeček ve studovně-čítárně.

Termíny