Velikonoční koncert ZUŠ Alfréda Radoka

Volný čas
Tradiční Velikonoční koncert Chrámového sboru, varhan a Komorního orchestru ZUŠ.

Termíny