KDYŽ SE ŘEKNE MUZEUM ...?

Volný čas
K našemu kulatému výročí jsme připravili výstavu s programem pro školy, která poskytne nejen poučení, ale věříme, že i zábavu. Jak vlastně vzniká výstava? Kde se všechny ty zajímavé věci v muzeu vzaly? A jak je možné, že jsou přes své stáří tak zachovalé? Na tyto a spoustu dalších otázek Vám odpoví naše nová výstava uspořádaná k 80. výročí založení Muzea Kroměřížska. Program je koncipován do dvou částí. V první se seznámíme s jednotlivými obory, které jsou v našem muzeu zastoupeny a vybraly pro nás ze svých depozitářů to nejzajímavější... Průvodce ve výstavě nám budou dělat osobnosti, které se podílely na založení našeho muzea nebo významně příspěly k obohacení muzejních sbírek. V druhé části si budeme hlavně hrát. Pro malé i velké je zde nachystána herna s výběrem toho nejlepšího, co muzeum za 12 let existence interaktivních programů školám nabídlo.

Termíny