Artemisia Gentileschi - David rozjímající nad Goliášovou hlavou

Volný čas
Představení nově zrestaurovaného obrazu v rámci stálé expozice obrazové galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži.Ve starém inventáři obrazové sbírky olomouckých biskupů lze u jednoho z obrazů nalézt přípisek David mit dem Haubt Goliat in schwartz vergolter Ram, vom Arthemio. Kvalitativně vynikající obraz byl posléze připisován různým autorům až se atribuce ustálila na obecném přípisu kopie dle obrazu Orazia Gentileschiho. Nedávné restaurování obrazu a především důvody, které vedly k akceptování starého přípisu a tím pádem ke změně atribuce, představí restaurátorská výstava na kroměřížském zámku. Výstava navazuje na předchozí počiny Muzea umění Olomouc, při nichž byla veřejnosti představena významná restaurovaná díla z muzejních a arcibiskupských sbírek.

Termíny