Akad.mal. JAROSLAV MALÁTEK : DVA SVĚTY

Výstava, Volný čas

 

Výstava k jubileu akademického malíře Jaroslava Malátka

Neuvěřitelné! Jaroslav Malátek oslavil 13.března 2013 devadesáté narozeniny!

A tak jsme využili jeho nezdolné činorodosti a s radostí uspořádali výstavu k jeho životnímu jubileu... Autor patří už ke kmenovým autorům litomyšlské Galerie Sofia, a tak bylo jenom logickým vyústěním vzájemné spolupráce to, že svojí jubilejní výstavou nejen poctil, ale i uctil osobité prostředí tohoto prostoru a oslavil spolu se svými obdivovateli, příznivci, přáteli a rodinou své narozeniny.

V prezentaci jeho děl v tomto případě patří místo nejen dílům z nedávné doby - hlavně jeho pracem patřícím k originálně pojatým výtvarným projevům, nazvaným autorem samým " plastickými obrazy", ale i dílům z doby počátků jeho tvorby, Odtud tedy název výstavy Dva světy - dva světy v projevech malíře, dva světy jako dvě rozdílná tvůrčí pojetí života a výtvarna...Dva světy jako mládí a stáří...A v případě páně Malátka spíše obráceně - protože člověk, který je schopen vidět svět tak, jak ho ve svých posledních dílech prezentuje, musí být mladý! Mladý srdcem,mladý touhami i životem...

 

Účinkují

J.Malátek

Termíny