Výstava obrazů akad. arch. Václava Šmolíka

Výstava

Výstava obrazů akad. arch. Václava Šmolíka s názvem MYSTERIUM bude v Restauraci U Pramenů ke shlédnutí od 1. 4. do 28. 4. a bude zahájena vernisáží ve středu 3. 4. za doprovodu hry na africké bubny djembe.

 Vystavované obrazy jsou velkých formátů, malované kombinovanou technikou a tématem bude lidská civilizace v mystických dobách (Atlantida, pyramidy a jiné dimenze).

Kontakty

www.upramenu.cz

Termíny