Velikonoční jízdy na Kolínské řepařské drážce

Volný čas, Pro děti, Turistika
Parní velikonoční jízdy na řepařce, odjezdy vždy každou celou hodinu od 10:00 do 16:00.
Termíny