Cestou bolesti a víry

POETICKÉ STUDIO DOTEKY vás zve na velkopáteční setkání s poezií na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou. Cyklus veršů jako básnická reflexe na jednotlivá zastavení Křížové cesty v přednesu členů studia Doteky při společném výstupu na památný vrch.

Termíny