Celonárodní čtení Bible 2013

Volný čas
Zveme vás na veřejné čtení z Bible, které se uskuteční v rámci Celonárodního čtení Bible na Velký pátek, 29. 3. 2013 od 14.00 do 15.30 hod. v meditační místnosti monobloku klatovské nemocnice (v 6. patře) od 16.00 do 17.00 hod. v sále klatovské radnice (v 1. patře) Vybrané kapitoly Starého a Nového zákona budou předčítat zástupci jednotlivých církví, působících v Klatovech. Po celou dobu čtení budou prostory volně přístupné veřejnosti.

Termíny