VELIKONOCE VE STŘEDOVĚKU - utrpení i oslava

Volný čas

Komentovaná prohlídka se koná na Zelený čtvrtek, tedy v předvečer Kristova ukřižování. V tento den Ježíš povečeřel se svými učedníky a v noci se vydal do Getsemanské zahrady k poslední modlitbě. Tam Jidáš přivedl vojáky, aby Ježíše zajali.  Těmto a dalším pašijovým událostem znázorněným zejm. na oltářích z Vyššího Brodu a z Třeboně bude věnován výklad.

Účinkují


Alena Kingham, Národní galerie v Praze

Termíny