Hrnčířské a keramické trhy, I.městské farmářské trhy

Volný čas
Na hrnčířských a keramických trzích, které pořádáme již počtvrté, se scházejí keramici a hrnčíři z celé České republiky i ze Slovenska, aby předvedli ukázky své práce v jednom z nejstarších lidových řemesel. V letošním roce jsme tuto akci ještě doplnili o 1. farmářské trhy, na kterých si můžete zakoupit výrobky a výpěstky drobných živnostníků z nejbližšího okolí. Akce byla připravena ve vzájemné spolupráci se známou skupinou historického šermu Biskupští manové z Kroměříže, pod názvem Středověký den s biskupem Brunem. Program:10.00 hodin - začátek průvodu, příjezd Bruna.10.00 - 17.00 hodin - bohatý kulturní program: přehlídka gotických oděvů s komentářem, scénické vystoupení (pohádka), historická hudba, komponovaná vystoupení (tanec + šerm), zábavné hry pro děti. Po celý den bude možno si prohlédnout dobová ležení. Účinkují: skupiny historického šermu BERENDAL, CRUENTUS (AG Kroměříž), FREJÍŘI, LIBERUM ARBITRUM, SOLUTUS, BISKUPŠTÍ MANOVÉ z Kroměříže a hudební skupina RABUSSA.

Termíny