III. celostátní specializovaný miniveletrh poutních míst

Volný čas
Tato neobyčejná přehlídka českých a moravských poutních míst a jejich nabídky bude zahájena přímo na „Bolestný pátek“, který v letošním roce připadá na 22. března 2013, a bude pro návštěvníky otevřena až do neděle. Najdete zde programy poutí pro rok 2013, doprovodné akce, videoprojekce, ukázky vydaných materiálů, knih, suvenýrů, představení služeb pro poutníky a turisty v dané lokalitě (exercicie, ubytování, prohlídky areálu s výkladem, doplňkové služby atd.). Prezentace českých a moravských poutních míst se uskuteční v prostorách Muzea Kroměřížska a bude přístupná během celého poutního třídenní od 10.00 do 17.00 hodin bez nutnosti zakoupení vstupenky. V tyto dny v Kroměříži probíhá další program i na jiných místech (specializované prohlídky zámku a zahrad, poutní řemeslnický jarmark apod.) - viz informace dále.

Termíny