TVORBA RODOKMENU A MOŽNOSTI ON-LINE HLEDÁNÍ

Volný čas
Přednáška bude zaměřena na praktickou ukázku možností využívání internetu při hledání genealogických pramenů, které nabízí digitalizované archivy v České republice. Beseda bude obohacena o přímé hledání na internetu a vlastní prezentací.

Termíny