Od fašanku do Velikonoc

Volný čas
Přijďte si připomenout zvyky a tradice v období masopustu, půstu a Velikonoc. Čeká na Vás ukázka mečových tanců, lidových řemesel a zemědělského hospodaření. Součástí programu budou tvůrčí dílny a aktivity pro děti a nabídka tradičních produktů. Možnost prohlídky kaple sv. Rocha.

Termíny