Příběhy všemi smysly

Volný čas
Výstava zfilmovaných knih, zvukových knih a soundtracků. Součástí výstavy je soutěž pro uživatele knihovny, v níž každý březnový čtvrtek bude vylosován jeden výherce, který získá malou odměnu.

Termíny