Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz proběhne v pondělí 14., 21., 28. 1. a 4. 2. od 18 do 20 h

• 4 × 2 hodiny přednášek a cvičení
• Technika řeči, práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Trénink řečnických dovedností

Termíny