12. výročí ŽelPage aneb s ŽelPage okolo Kolína

Volný čas, Pro děti, Turistika
Zvláštní vlak, jehož jízdou oslavíme již dvanáct let existence internetového portálu ŽelPage.
Termíny