Marie Kroyer

Peder Severin Kroyer byl významný dánský malíř sklonku devatenáctého století, okouzlený malbou v plenéru a impresionismem. Byl šťastně ženatý s Marií, také malířkou, s níž měl i dceru a která byla častým modelem jeho obrazů. Poslední léta Kroyerova života byla ovšem poznamenaná stupňující se duševní poruchou. Právě o této době pojednává životopisné drama Marie Kroyer dánského režiséra Billieho Augusta, který v Hollywoodu proslul snímky jako Dům duchů (The House oftheSpirits). Jeho portrét umělkyně stojící tváří v tvář šílenství milovaného druha není jen strhujícím a emotivním příběhem, ale také vizuálně promyšleným dílem evokujícím atmosféru Kroyerových obrazů.

Termíny