Nezvěstné děti

Film, Drama
Lothar, otec nezvěstné dcery, bere pátrání do vlastních rukou. Postupem času zjišťuje, že pohřešovaných dětí přibývá a případy jsou bez úspěchu uzavírány. Lothar během pátrání, na kterém se postupem času stává závislým, sleduje proměnu světa, kde děti dobrovolně a ve velkém počtu opouštějí své domovy. Drama s apokalyptickým nádechem sleduje na pozadí bezútěšné městské periferie měnící se psychický stav Lothara, jenž si začíná všímat alarmující proměny moderního Německa.
Termíny