Boží sousedé

Film, Drama
Film sleduje izraelské sídliště, jehož pořádek a řád si bere na starost trojice přátel, která jako smečka hlídacích psů bojuje za osvědčenou náboženskou morálku. V malém sousedství, kde i hlasitá hudba může vyústit v krvavou pouliční rvačku, se většina sporů řeší násilím. Až ve chvíli, kdy se jeden z přátel zamiluje do místní dívky, skupina pozná, že pravda a právo nestojí jen na jedné straně. Snímek, který získal mnoho ocenění na mezinárodních festivalech, mimo jiné i cenu SEAD na festivalu v Cannes, se zaměřuje na téma náboženského fundamentalismu, v němž figuruje násilí a striktní hierarchie.
Termíny