Lucía, a co pak

Film, Drama
Alexandra se s otcem právě přestěhovala do Mexico City. Tíha minulosti a změna prostředí nechávají brzy vyvstat napětí, které má na oba zdrcující vliv. Smrt manželky a matky totiž není jediným problémem, s nímž se otec s dcerou musí vypořádat. Už první, takřka sedmiminutový záběr tohoto realistického dramatu ukazuje, o jak precizní a esteticky vyhraněný film půjde. Důsledně nehybná kamera pouze pozoruje oba mlčenlivé protagonisty, ukazuje nám situace s dramatickým potenciálem, ale vše podstatné se odehrává beze slov. V pomalém tempu se odvíjí tíživý příběh šikany, osamocenosti a bezvýchodnosti, který však nikdy nesáhne k laciným emocím.
Termíny