Art brut film Olomouc

Film
Druhý ročník filmové přehlídky nese podtitul Poutníci fantazií, protože právě imaginaci, originální kreativitu a opravdové hledání sebevyjádření tvůrců lze považovat za konstantní a určující rysy marginální tvorby. Program: Muž a žena - ročníkový film FAMU, Insitné umenie, Dřevo, kámen, železo, betón (Cena Grand prix na Insitafilm 72), Pútnici fantáziou, Naivní oči Antonína Řeháka, Semerákův svět, Malování Václava Beránka, Dům radosti, La Sérénité sans carburant, Filippo dale mille teste. závěrečná beseda: Pavel Konečný, Anežka Šimková, Terezie Zemánková.
Termíny