Parade

Mirko (Goran Jevtić) je mladý gay aktivista, který dlouhodobě toleruje narážky a nenávist homofobně orientované srbské veřejnosti. Stává se jedním z iniciátorů chystaného pochodu Pride v Bělehradě, který byl v roce 2001 při prvním pokusu o uspořádání násilně potlačen. Proti organizátorům se opět staví nacionalistické skupiny a extremistická hnutí, na základě čehož aktivisté přijmou pomoc a ochranu od nečekaných spojenců... Energicky vyprávěný příběh s řadou groteskních situací si získal publikum v Srbsku i sousedním Chorvatsku. Film byl také s úspěchem uveden na MFF v Berlíně a dalších mezinárodních přehlídkách.

Termíny