Vynášení Mařeny k Moravě

Volný čas
Odchod průvodu v 9:00 od Slovácké búdy ve Smetanových sadech, průvod bude procházet městem směrem k restauraci U Komína u řeky Moravy. Tam se všechny Mařeny zapálí a hodí do vody. Na zpáteční cestu před radnici děvčata ponesou "létečko", které předají zástupcům města. Pořadatelé z FS Hradišťánek rádí uvítají ve scém kruhu i ty, kteří si vyrobí svoji vlastní Mařenu.

Termíny