Vynášení Mařeny a přinášení létečka

Volný čas
Dětský folklorní soubor MARENKA se představí v dalším novém programu. Ve 13:30 odejde průvod od Muzea Huštěnovice stezkou k Baťovu kanálu, ta, se utopí Mařena - symbol zimy a přinese létečko - symbol jara.

Termíny