Velikonoční keramická dílna

Volný čas
V pátek 15. března od 16:00 hod. proběhne v SVČ Včelín Velikonoční keramická dílna. Vyrobit si můžete velikonočního beránka, zajíčka nebo kuřátko. Vhodné pro všechny věkové kategorie.Cena 90 Kč (výrobek je větší). Hlásit se můžete na tel. 731 162 813, nebo e-mailu: svcvcelin@centrum.cz do 14. března. Těšíme se na Vás. Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny