Tvořivá dílna - Keramika na kruhu I.

Volný čas
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

Termíny