XXXIV. VÝSTAVA VÍN PODLUŽÍ

Volný čas
Pořádá ZO ČZS v Tvrdonicích v sále dělnického domu v Tvrdonicích. Občerstvení zajištěno. K dobré náladě zahraje CM Vojara. Srdečně zvou pořadatelé.

Termíny