Tradiční Chvalčovský šmigrust

Volný čas
Již osmý rok pořádá obec Chvalčov v kulturním domě jarní prodejní trhy. Téma akce jsou Velikonoce, můžete si zde zakoupit rozmanité ozdoby, květiny, pravé české řemeslné výrobky. Anebo se jen přijít inspirovat. Mnohá kulturní vystoupení doprovázející celou akci navodí dobrou jarní náladu. Duchovně založení zájemci mají možnost zúčastnit se besedy s duchovními představiteli různých duchovních směrů.

Termíny