Workshop Šetrné dřevo v Ústí nad Labem

Kurzy, vzdělání, konference

Občanské sdružení FSC ČR srdečně zve všechny zájemce o šetrný životní styl na workshop ŠETRNÉ DŘEVO v Ústí nad Labem, který se uskuteční 25. 3. 2013 v Severočeské vědecké knihovně, W. Churchilla 3  v čase 17 - 19h.

Workshop je jedinečnou příležitostí, jak se dozvědět více o stavu světových lesů, hospodaření s nimi a rovněž o alternativách šetrného hospodaření, které pomáhá chránit a obnovovat celosvětové lesy. Dozvíte se, jak rozpoznat šetrné dřevo i kde takové dřevo nakoupit v podobě výrobků nebo suroviny.

Zároveň se podíváte do různých koutů světa, jak se kde hospodaří a porovnáte různé přístupy k hospodaření s lesem.

Každý účastník obdrží Příručku pro spotřebitele Šetrné dřevo doma i v lese a drobný dárek z šetrného dřeva. Pedagogové a vzdělavatelé obdrží také inspirující metodické

vzdělávací materiály, které mohou dále použít pro svoje výukové aktivity.

Vzhledem k omezené kapacitě je doporučujeme přihlásit se předem. Vstup zdarma. Přihlášky zasílejte na workshop@czechfsc.cz nebo se přihlašte telefonicky: 545 211 383.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Účinkují

Lektroský tým FSC ČR

Termíny