Workshop Šetrné dřevo v Českých Budějovicích

Kurzy, vzdělání, konference

Občanské sdružení FSC ČR srdečně zve všechny zájemce o šetrný životní styl na workshop ŠETRNÉ DŘEVO v Českých Budějovicích, který se uskuteční 20. 3. 2013 ve středisku CEGV Cassiopeia, Jizerská 4 v čase 17 - 19h.

Workshop nabízí jedinečnou příležitost, jak se dozvědět více o stavu světových lesů, hospodaření s nimi a rovněž o alternativách šetrného hospodaření, které pomáhá chránit a obnovovat celosvětové lesy. Dozvíte se, jak rozpoznat šetrné dřevo i kde takové dřevo nakoupit v podobě výrobků nebo suroviny.

Zároveň se podíváte do různých koutů světa, jak se kde hospodaří a porovnáte různé přístupy k hospodaření s lesem.

Každý účastník obdrží Příručku pro spotřebitele Šetrné dřevo doma i v lese a drobný dárek z šetrného dřeva. Pedagogové a vzdělavatelé obdrží také inspirující metodické vzdělávací materiály, které mohou dále použít pro svoje výukové aktivity.

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se předem přihlásit. Vstup zdarma. Přihlášky zasílejte na workshop@czechfsc.cz nebo se přihlašte telefonicky: 545 211 383.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Účinkují

Lektorský tým FSC ČR

Termíny