Projekce dokumentu Půlnoc s diskusí

Film

Půlnoc, 2010, 50 min.

http://www.csfd.cz/film/286365-pulnoc/

Dokumentární esej o světle, ve kterém přestáváme vidět. Film přes fenomén tmy hovoří o neudržitelném energetickém luxusu, jeho následcích, o zdrojích světla, významu tmy a světelném zněčištění. Následovat bude diskuze s odborníkem z neziskové organizace.

Akce se koná v rámci mezinárodní iniciativy Hodina Země. www.hodinazeme.cz , facebook.com/hodinazemecr

Přijďte do Dobrovolnického centra 67 oslavit Hodinu Země!

Termíny