Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha SP15/2013

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku regionu Praha, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Kurz Vám může proplatit úřad práce.


Součástí kurzu je návštěva památkových objektů nebo turistických tras, a to vždy v sobotu a neděli od 9.00 do 13.00 hodin.

Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je velmi kvalitní přípravou ke zkoušce PK průvodce, která je akreditována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výukový program obsahuje následující tematické celky:
Znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu
Znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
Využití znalostí zeměpisu České republiky
Využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů
Orientace v současném právním a politickém systému EU
Příprava nabídky a výkladu průvodce vedení skupiny a vlastní výklad turistům
Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu
Kulturně historický místopis Prahy (Praha románská, gotická, renesanční,barokní, Praha 19. a 20.století, konkrétní pražské památky a turistické trasy)

Po ukončení kurzu se přihlašujete ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Autorizovanou sobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu,s.r.o zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj). Máte-li zájem o získání osvědčení Průvodce pro region Praha, přihlašujete se ke zkoušce Průvodce pro region Praha (část výuky Kulturně historický místopis Prahy).

Cena kurzu : 8 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a vstupné do památkových objektů při praktické výuce. Cena kurzu nezahrnuje cenu odborné a jazykové zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače.

Termíny