Výstava. Fotografie. Malířství. Sochařství. // Et Cetera, Springer Buzu Pergler

Výstava

Et Cetera,  Springer Buzu Pergler 

RKI Praha uspořádal výstavu fotografií, malířských a sochařských děl „ET CETERA” 

Autoři: Elisabeth Springer - fotografka (Rakousko), Teodor Buzu - malíř (Rumunsko), Tomáš Pergler - sochař (Česko) 

Vernisáž: 13. března 2013 v 18:30 hod.  

Místo: Galerie RKI Praha 

Vstup volný.  

Výstava potrvá do 16. dubna 2013.

ÚčinkujíSkupinová výstava uspořádaná na návrh RKI Praha představuje tvorbu tří výtvarníků z různých uměleckých oblastí na téma kultura bez hranic v Evropské unii.  Všichni tři umělci spolupracují již dlouhou dobu, ale je to jejich první společná výstava. 

Elisabeth Springer je rakouská fotografka zajímající se o Rumunsko, které považuje za „ráj pro fotografy”. Získala již celou řadu ocenění a své fotografie vystavovala rovněž v sálech Velvyslanectví Rumunska v Praze.

Teodor Buzu je rumunský malíř pocházející z Besarábie, který již tři desetiletí pracuje v České republice. Je jedním z nejaktivnějších rumunských výtvarných umělců a je považován za kulturního vyslance rumunské diaspory v Praze.

Tomáš Pergler dosáhl své plnoletosti ve vesničce  Hobița nedaleko Târgu Jiu, v ateliéru sochařského mistra Brâncușiho. Měsíc pak cestoval po Rumunsku, jehož atmosféra, která byla vždy inspirací i pro autora děl „Pták v letu” a „Slečna Pogany”, se mu hluboce vtiskla do duše.

***

Springer Buzu Pergler
Výstava  v Rumunském kulturním institutu v Praze, březen a duben 2013

Když vyslovím jméno rakouské fotografky Elisabeth Springer, vídeňské rodačky, vybaví se mi její strhující fotografie plné bezprostředního zachycení soudobé rumunské reality. Zemi poznáváme především prostřednictvím jejích obyvatel. Springer fotí lidi obyčejné, prosté, všech věkových skupin, v nejběžnějších životních situacích. A neočekávané se stává očekavatelným: vidíme lidi čisté, radostné, plné naděje. Fotografka nám otevírá neotřelý pohled na Rumunsko, tak jak ho možná sami vidět nedokážeme. Na své cesty nedočkavě vyráží se svou fotografickou výbavou opakovaně. Sama prohlásila, že Rumunsko je pro fotografy rájem. Souhlasím. Země plná kontrastů pro fotografa s laskavým však okem.

To Teodor Buzu, to je jiný případ.
Původem z Velkého Rumunska, z Besarábie.
Malíř, žijící sice již téměř 3 desetiletí v České republice, si svou impresi z dětství a dospívání při svých návratech domů často občerstvuje a na jeho díle je to znát. Konkrétní obrazové vjemy přetváří do velmi osobitě vyzrálé symbolizující stylizace a s průběhem let získává jeho malířský jazyk na omračující přesvědčivosti. Barevná fuga, kresebná virtuosita, citovost korigovaná racionalitou, doslovnost realistického zachycení je mírněna sympatickým příklonem k abstrakci. Někdy více, někdy méně, vždy akorát: Rumunsko je pro Tea nedokončená píseň, která mu přirostla neodmyslitelně k srdci.     

A co Tomáš Pergler, zkušený sochař  z Prahy, jehož dřevěné rozměrnější plastiky harmonicky doplňují výstavní prostor? Ten má také nějaký vztah k Rumunsku?
Jistě. Právě v ten den, kdy dosáhl plnoletosti (1978), vstoupil ve vesnici Hobita u Tirgu Jiu do rodného domku Constantina Brancusiho, velkého klasika moderního sochařství. Neviděl tam sice mnoho děl, byl však prostoupen mistrovým duchem a to ovlivnilo jeho životní směřování již natrvalo. To se však jeho měsíční cesta po Rumunsku již uzavírala: společně s několika přáteli ho procestoval celé, v noci načerno vlaky, ve dne stopem, úpěl na Fagarasi, poznal krásná města, horký venkov, studené bystřiny, chladné moře…inu Rumunsko se mu zarylo do paměti opravdu důkladně.

A tak máme na výstavě zastoupeny tři výtvarníky s odlišnými rodišti, životními zkušenostmi, a především výtvarnými prostředky. My se však neptáme na to, co je rozděluje, ale naopak, co je spojuje:
Víra v přátelství, které překovává rozpory. Láska k dobrým lidem. Schopnost vážit si jeden druhého. Úcta k dobře vykonanému dílu. Víra v Evropu bez hranic…Et cetera.
Je to snad málo?

Tomáš Pergler
31.1.2013

Termíny