Jeruzalém - posvátné město

Film, Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška s videoprojekcí

• Tisícileté kulturní centrum • Chrámová hora jako střed světa • Obraz nebeského města
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny