Večer barokní hudby

Volný čas
Akce se koná v obřadní síni města Hodonína v budově radnice v rámci Hodonínské koncertní sezóny. Představí se na ní učitelé ZUŠ Hodonín.

Termíny