DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA

Volný čas
„Dědictví jiného Vám nezanechávám mimo to jedno potřebné, abyste se Boha báli a přikázání jeho ostříhali.“ Ekumenická bohoslužba. V rámci Dnů Komenského 2013.

Termíny