Setkání zvířátek

Volný čas
Přijďte se svým mazlíčkem na Ekocentrum Chrpa. Koná se zde vernisáž fotografií vašich domácích mazlíků. Fotografie zasílejte poštou na adresu: DDM, Přemysla Otakara II. č. 38, Uherský Brod nebo elektronickou poštou: eko@ddmub.cz, označte heslem FOTOSOUTĚŽ MAZLÍK. Informace: M. Kadlecová.

Termíny