Divadlo bez zvířat

Volný čas
Mikrokomedie současného francouzského dramatika J. M. Ribese, který rád píše o běžných lidských kotrmelcích. V podání Divadla Brod, režie: Roman Švehlík.

Termíny