Výroční cena města.

Volný čas
Udělování ceny města Hodonína za práci, kterou oceněné osobnosti či organizace pro naše město vykonaly. Akce se koná v sále Rvropa na Národní třídě č. 21.

Termíny